Raporty bieżące 2018:

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 7/2018

Tytuł: Zmiany w Statucie spółki Patent Fund S.A.

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 6/2018

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 5/2018

Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 4/2018

Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 3/2018

Tytuł: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Archiwum raportów bieżących 2012-2017

Wewnątrz każdego archiwum ZIP znajdują się wszystkie raporty z danego roku w formacie PDF, wraz z załącznikami

zip-icon
ZIP

2017

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2016

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2015

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2014

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2013

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2012

Pobierz 

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved