Raporty bieżące 2018:

Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 2/2019

Tytuł: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 10 maja 2019 r.

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 5/2019

Tytuł: Zmiana w Zarządzie Spółki

Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 1/2019

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2019 roku

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 4/2019

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2019 roku

Archiwum raportów bieżących 2012-2017

Wewnątrz każdego archiwum ZIP znajdują się wszystkie raporty z danego roku w formacie PDF, wraz z załącznikami

zip-icon
ZIP

2017

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2016

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2015

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2014

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2013

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2012

Pobierz 

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved