Publiczna oferta Akcji Serii I spółki Patent Fund S.A.

PARAMETRY EMISJI

Rodzaj akcji Akcje zwykłe na okaziciela serii I
Ilość oferowanych akcji do 3 000 000 sztuk akcji
Cena emisyjna 0,41 zł za jedną akcję
Minimalny zapis 12 000 sztuk akcji
Rynek notowań Emitent planuje w przyszłości ubiegać się o wprowadzenie oferowanych akcji do obrotu na rynku NewConnect

HARMONOGRAM OFERTY

Publikacja Memorandum Informacyjnego 10 sierpnia 2018 r.
Przyjmowanie zapisów na akcje od 10 sierpnia do 24 października 2018 r. do godziny 17:00.
Przyjmowanie wpłat na akcje od 10 sierpnia do 29 października 2018 r.
Przydział akcji 31 października 2018 r.

DOKUMENTY I MATERIAŁY MARKETINGOWE DO POBRANIA:

 1. Memorandum Informacyjne [POBIERZ lub OTWÓRZ W GOOGLE DOCS]
 2. Formularz zapisu [POBIERZ lub OTWÓRZ W GOOGLE DOCS]
 3. Prezentacja o spółce [POBIERZ lub OTWÓRZ W GOOGLE DOCS]
 4. Materiał video o Namegine [ODTWÓRZ W GOODLE DOCS]
 5. Link do strony internetowej produktu Namegine: https://namegine.com 
 6. Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego (dotyczący wyłącznie następstw uchwały zarządu o zmianie terminów subskrybcji i terminu przydziału akcji) [POBIERZ lub OTWÓRZ W GOOGLE DOCS]
 7. Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego (dotyczący odstąpienia od oferty publicznej akcji serii I) [POBIERZ]
 8. Uchwała zarządu nr 01/10/2018 w sprawie uchylenia uchwał związanych z podniesieniem kapitału dot. emisji akcji serii I [POBIERZ]

ZASADY I MIEJSCE SKŁADANIA ZAPISÓW:

Zapisy na Akcje serii I mogą być złożone:
 
 • osobiście w siedzibie Emitenta (3 prawidłowo wypełnione i podpisane egzemplarze Formularza Zapisu),
 • drogą korespondencyjną na adres siedziby Emitenta (3 prawidłowo wypełnione i podpisane egzemplarze Formularza Zapisu),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@patentfund.pl (UWAGA - niezależnie od zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane 3 Formularze Zapisu osobiście lub drogą korespondencyjną - szczegóły znajdują się w Memorandum Informacyjnym na stronie 38)
Szczegóły dotyczące zasad, miejsca i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem znajdują się w punkcie 5.11.3 w Memorandum Informacyjnym (s. 37-39) oraz w Aneksie nr 1 do Memorandum Informacyjnego.
 
KONTAKT DLA INWESTORÓW:

tel.: +48 884 353 989 (Maciej Klaczyński - Prezes Zarządu)
e-mail: inwestorzy@patentfund.com, biuro@patentfund.pl

Adres korespondencyjny spółki:

Patent Fund S.A.
ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław, Polska