Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

  • 14 maja 2019 roku - publikacja raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
  • 13 sierpnia 2019 roku - publikacja raportu okresowego za II kwartał 2019 roku
  • 13 listopada 2019 roku - publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 roku
  • 21 marca 2019 roku - publikacja jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2018

Terminarz pozostałych zdarzeń w 2019 roku:

  • 10.05.2019r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - SZCZEGÓŁY