Terminarz publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

  • 14 maja 2018 roku - publikacja raportu okresowego za I kwartał 2018 roku
  • 13 sierpnia 2018 roku - publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018 roku
  • 13 listopada 2018 roku - publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018 roku
  • 21 marca 2018 roku - publikacja jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2017

Terminarz pozostałych zdarzeń w 2018 roku:

  • 26.06.2018r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - SZCZEGÓŁY