Spółka nie posiada polityki wypłaty dywidenty.

Za lata 2011-2017, spółka nie wypłacała dywidendy.