Raport kwartalny (EBI/GPW) nr 9/2019

Tytuł: Raport za II kwartał 2019 r.

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączniku Raport za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: Joanna Sitarz, Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport za II kwartał 2019 Patent Fund SA

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved