Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 2/2019

Tytuł: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 10 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Joanna Sitarz

Treść:

Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.05.2019 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1.Venture Inc S.A. – 7.169.000 głosów na WZA, stanowiących 65,17% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 100% głosów na WZA

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved