Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 12/2018

Tytuł: Zmiana adresu siedziby Spółki

Podstawa prawna:  Inne uregulowania

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński

Treść: Zarząd Patent Fund S.A.  (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24.10.2018r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki począwszy od 2 listopada 2018r. to:
al. Gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved