Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 1/2019

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2019 roku

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński

Treść:

Zarząd Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje Raport roczny za 2018 r.

Zarząd Patent Fund SA z siedzibą we Wrocławiu przy al. Hallera 180/14 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 08 marca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380227 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 4022 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 maja 2019 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1O

Załączniki:Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved