Raport bieżący (EBI/GPW) nr 5/2019

Tytuł: Zmiana w Zarządzie Spółki

Treść:

Spółka Patent Fund SA („Emitent”) informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 roku wpłynęła do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta rezygnacja Pana Macieja Klaczyńskiego z funkcji Prezesa Zarządu Patent Fund S.A.
Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Panią Joannę Sitarz. W załączeniu Spółka przekazuje życiorys nowo powołanej Prezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Joanna Sitarz, Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Życiorys Joanna Sitarz

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved