8/2019 EBI – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


Tytuł: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść: Zarząd Spółki Patent Fund S.A. (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. Pan Rafał Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę: Joanna Sitarz, Prezes Zarządu


Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved