Spółka prowadzi wyłącznie jeden, główny projekt o nazwie Namegine. Celem projektu jest tworzenie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service, wspomagającego tworzenie nowych oraz ochronę istniejących znaków towarowych.

NamegineRMALE

Prace nad produktem Namegine® rozpoczęły się na początku stycznia 2018 roku. W I kwartale roku, spółka opracowała wersję MVP, natomiast w II kwartale pierwszą wersję Beta, którą można aktualnie testować w formie otwartej pod adresem https://www.namegine.com/namesearch

Aktualnie w III kwartale 2018 roku, zespół projektowy intensywnie pracuje nad pierwszą produkcyjną wersją oprogramowania (Beta v.2), która będzie skierowana do testowania przed potencjalnych odbiorców oprogramowania.

W pierwszej kolejności oprogramowanie Namegine będzie skierowane do grupy odbiorców, którzy nie są profesjonalistami rynku własności intelektualnej czyli do startupowców, osób rozpoczynających biznes oraz do małych i średnich firm.

Od samego początku Spółka będzie kierowała produkt Namegine na rynek międzynarodowy w związku z międzynarodowym charakterem zagadnienia ochrony znaków towarowych.

Rynek znaków towarowych na którym działa Spółka, jest rynkiem wzrostowym o niewielkim nasyceniu rozwiązaniami informatycznymi wspomagającymi procesy w nim zachodzące.

Znak towarowy Namegine®, jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Unii Europejskiej.