Tytuł: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/8/2018 z dnia 1.08.2018 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowe