Patent Fund

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Likwidator Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS: KRS 0000380227) ogłasza, że dnia 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patent Fund S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności pod adresem Spółki: Al. Gen. Józefa Hallera 180 lok.14, 53-203 Wrocław, w terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia.

Likwidator Joanna Sitarz