Software-as-a-Service na rynku własności intelektualnej (znaków towarowych)