Raporty okresowe 2018:

Archiwum raportów okresowych 2012-2017

Wewnątrz każdego archiwum ZIP znajdują się wszystkie raporty z danego roku w formacie PDF, wraz z załącznikami

zip-icon
ZIP

2017

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2016

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2015

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2014

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2013

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2012

Pobierz 

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface