Raporty bieżące 2018:

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 18/2018

Tytuł: Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 9/2018

Tytuł: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2018 r.

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 17/2018

Tytuł: Informacje dotyczące uchwał podjętych w sprawie Rady Nadzorczej podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018

Raport bieżący (EBI/GPW) nr 16/2018

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 8/2018 [korekta]

Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Archiwum raportów bieżących 2012-2017

Wewnątrz każdego archiwum ZIP znajdują się wszystkie raporty z danego roku w formacie PDF, wraz z załącznikami

zip-icon
ZIP

2017

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2016

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2015

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2014

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2013

Pobierz 
zip-icon
ZIP

2012

Pobierz 

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface