Zarząd Spółki

Maciej

Joanna Sitarz

Likwidator

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Organizację i Zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podatki na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2010 roku uzyskała certyfikat księgowy nr 43636/2010. W latach 1996-2006 pracowała w Telekomunikacji Polskiej SA kolejno jako: - Specjalista ds. Wystawiennictwa; Radca ds. Public Relations w Dziale Analiz Rynkowych i Promocji, - Główny Specjalista na Samodzielnym stanowisku Pracy ds. Marketingu, - Przedstawiciel ds. Lokalizacji - Specjalista. Następnie pracowała w Orange Polska SA początkowo jako Główny specjalista ds. wsparcia procesów biznesowych następnie jako Kierownik wydziału ds. rachunkowości oraz Ekspert ds. rachunkowości. Od lipca 2018 roku prokurent Venture INC.

Rada Nadzorcza

Maciej-Jarzebowski

Maciej Jarzębowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Studiował na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczony inwestor. Zbudował od podstaw spółki, które osiągnęły statut podmiotu notowanego na GPW: Bankier.pl S.A. oraz LiveChat Software S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Venture Inc S.A., oraz członka Rad Nadzorczych kilku spółek, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A. Posiada doświadczenie we współpracy z takimi funduszami jak MCI Management, Capital Partners SA, bmp AG czy Tar Heel Capital. Wspiera tworzenie strategii biznesowych spółek portfelowych i odpowiada za realizację strategii rozwoju Venture Inc S.A.

Jakub-Sitarz2

Jakub Sitarz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doświadczony inwestor, przedsiębiorca branży IT oraz ekspert w dziedzinie nowych technologii, certyfikowany fachexpert przez TÜV Thüringen. Założyciel oraz architekt systemów IT w takich spółkach jak LiveChat Software S.A. I Domena.pl S.A.. Założyciel, Partner Zarządzający oraz ekspert IT w funduszach preeseed&seed I inkubatorach: Internet Works Sp. z.o.o., Venture Incubator S.A., Inkubator Naukowo Technologiczny Sp.z.o.o.. Inwestor, mentor biznesowy I technologiczny w ponad 30 projektach z obszaru innowacyjnych technologii. Działa w branży capital I rynku nowych technologii od ponad 15 lat.

Urszula-Jarzebowska

Urszula Jarzębowska

Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Rachunkowości i Controlingu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku MSR/MSSF. Od 1999 roku związana z Internetem, współzałożycielka serwisu domena.pl, uczestniczyła w budowie Portalu Finansowego Bankier.pl SA od strony administracyjnej. W latach 2001-2006 księgowa Internet Works Sp. z o.o. Od stycznia 2003 roku księgowa - następnie Dyrektor Finansowy LiveChat Software S.A.
Anna-Sitarz3-1

Anna Sitarz

Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Informatykę i Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej a także Zarządzanie Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2009 roku zaangażowana w rozwój projektów z sektora IT, ze szczególnym doświadczeniem w obszarze sprzedaży. Członek Rady Nadzorczej AlgorTrade SA. oraz była Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo-Technologicznego S.A.

Rafal-Sobczak

Karina Glińska-Tkocz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia romańska. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Odpowiada za prace administracyjne w Venture Inc S.A. Jest Certyfikowanym Doradcą Alternatywnego Systemu Obrotu.