Terminarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

  • 15 maja 2020 roku - publikacja raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
  • 14 sierpnia 2020 roku - publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
  • 13 listopada 2020 roku - publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018 roku
  • 20 marca 2020 roku - publikacja jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2019