Spółka nie posiada polityki wypłaty dywidenty.

Za lata 2011-2019, spółka nie wypłacała dywidendy.