AKCJONARIAT PATENT FUND SA W LIKWIDACJI

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Procent akcji (%) Liczba głosów (szt.) Procent głosów (%) Data aktualizacji
Venture Inc SA 9 153 585 83,21% 9 153 585 83,21% 30.06.2020
Pozostali 1 846 415 16,79% 1 846 415 16,79% 30.06.2020
Ogółem 11 000 000 100% 11 000 000 100% -