Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 9/2018

Tytuł: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:   Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński

Treść:  Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.26.2018 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

  1. Venture Inc S.A. – 7.169.000 głosów na WZA, stanowiących 65,17% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 100% głosów na WZA.

 

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface