Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 7/2018

Tytuł: Korekta raportu nr 6/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:  Zarząd Patent Fund S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 27 marca 2018 roku otrzymał korektę zawiadomienia przesłanego w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału.

Korekta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński

Załączniki:

2018.03.27_Korekta_zawiadomienia_do_Patent_Fund.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface