Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 5/2018

Tytuł: Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2018 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akacjach Emitenta przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomień znajduje się w załączniku.

Podpisy osób uprawnionych w spółce: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:

2018.02.09_Powiadomienie_o_transakcji_A._Sitarz_Patent_Fund.pdf
2018.02.09_Powiadomienie_o_transakcji_J._Sitarz_Patent_Fund.pdf
2018.02.09_Powiadomienie_o_transakcji_M._Jarzebowski_Patent_Fund.pdf
2018.02.09_Powiadomienie_o_transakcji_U._Jarzebowska_Patent_Fund.pdf
2018.02.09_Powiadomienie_o_transakcji_R._Sobczak_Patent_Fund.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface