Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 3/2018

Tytuł: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 6 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.02.2018 r. posiadali co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Venture Inc S.A. – 6 169 000 głosów na NWZA, stanowiących 61,69 % głosów w ogólnej liczbie głosów oraz stanowiących 100% głosów na NWZA.

Podpis osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface