Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 1/2018

Tytuł: Zmiana adresu siedziby Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 11.01.2018r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki to:
ul. Kukuczki 5/19, 50-570 Wrocław

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

 

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface