Raport bieżący (EBI/GPW) nr 8/2018

Tytuł: Zmiany w Radzie Nadzorczej dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06.02.2018 roku na mocy podjętych uchwał dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Po odwołaniu Pani Alicji Olszar skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o Pana Rafała Sobczaka.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  • Pan Maciej Jarzębowski,
  • Pani Urszula Jarzębowska,
  • Pan Jakub Sitarz,
  • Pani Anna Sitarz,
  • Pan Rafał Sobczak.

Życiorys Pana Rafała Sobczaka znajduje się załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:

RafalSobczakŻyciorys.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface