Raport bieżący (EBI/GPW) nr 7/2018

Tytuł: Zmiany w Statucie spółki Patent Fund S.A.

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 06.02.2018 roku podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 06.02.2018 roku.

Zmiany w Statucie Emitenta, były obszerne i obejmowały następujące paragrafy:

Zmieniono: §6 ust.1; §7; §8a; §12 ust. 5

Spółka zamieszcza w załączniku treść dokonanych zmian oraz tekst jednolity statutu.

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:

Tekst_jednolity_Statut_Spolki_Patent_Fund_06022018.pdf
Zmiany_w_statucie_06022018.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface