Raport bieżący (EBI/GPW) nr 4/2018

Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. została podpisana umowa z Best Capital sp. z o.o. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Zał. nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface