Raport bieżący (EBI/GPW) nr 2/2018

Tytuł: Planowane zmiany w statucie Spółki

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 lutego 2018 r. przedmiotem obrad będą zmiany w Statucie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje jednolitą treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarząd

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu.pdf
Wprowadzone zmiany.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface