Raport bieżący (EBI/GPW) nr 18/2018

Tytuł: Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejsza niż 1 200 zł i nie większą niż 300 000 zł, to jest z kwoty 1 100 000 zł do kwoty nie mniejszej niż 1 101 200 zł i nie większej niż 1 400 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 12 000 akcji i nie więcej niż 3 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Patent Fund SA 01082018

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface