Raport bieżący (EBI/GPW) nr 17/2018

Tytuł: Informacje dotyczące uchwał podjętych w sprawie Rady Nadzorczej podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2018 roku na mocy podjętych uchwał:

1. Skrócono kadencję Rady Nadzorczej Spółki do dnia odbycia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Z Rady Nadzorczej odwołano:

• Pan Maciej Jarzębowski,

• Pani Urszula Jarzębowska,

• Pan Jakub Sitarz,

• Pani Anna Sitarz,

• Pan Rafał Sobczak.

3. Do Rady Nadzorczej powołano:

• Pan Maciej Jarzębowski,

• Pani Urszula Jarzębowska,

• Pan Jakub Sitarz,

• Pani Anna Sitarz,

• Pan Rafał Sobczak.

4. Nowa kadencja Rady Nadzorczej będzie trwała cztery lata.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface