Raport bieżący (EBI/GPW) nr 1/2018

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.02.2018r.

Treść: Zarząd Spółki Patent Fund S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 6 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:
1 – OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NWZ NA 06.02.2018.pdf
2- PROJEKTY UCHWAŁ NWZ NA 06.02.2018.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface