Raport roczny (EBI/GPW) nr 11/2018

Tytuł:  Raport roczny za 2017 r.

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje Raport roczny za 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny 2017
Sprawozdanie Finansowe 2017
Sprawozdanie Zarządu 2017
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 2017

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface