Nowa strona WWW

Szanowni Państwo,

Informujemy o uruchomieniu w dniu 18.05.2018r. nowej strony internetowej Spółki. 

Strona spółki będzie dostępna z adresu https://wwww.patentfund.com

Z wyrazami szacunku,
Maciej Klaczyński
Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface